Blog o technologiach webowych

Obsługa błędów sieciowych w Apollo (graphql) na przykładzie aplikacji w Vue

June 05, 2020

Poniższy wpis dotyczy własnej obsługi błędów sieciowych w aplikacjach opartych o stack Vue / React + Apollo (Graphql).

Czytaj więcej →

#8 - Rodzaje komponentów w Vue cz.1 - funkcyjne - Kurs Vue w praktyce

March 04, 2020

W Vue mamy 2 typy komponentów: stanowe (czyli te których używamy domyślnie) oraz funkcyjne (bezstanowe). Komponenty możemy definiować na 2 sposoby. W tym artykule przedstawiam sposób użycia komponentów bezstanowych przy użyciu dwóch rodzajów zapisu. Postaram się pokazać zalety oraz wady obu podejść oraz podzielić się własnymi spostrzeżeniami.

Czytaj więcej →

#7 - Reaktywność w Vue - Kurs Vue w praktyce

December 05, 2019

Reaktywność w Vue, czyli reagowanie na zmiany stanu komponentów jest stosunkowo prosta i nie wymaga głębszych analiz. Niestety zdarzają się wyjątki i nie inaczej jest w tym wypadku, że rwiemy włosy z głowy szukając przyczyny rozwiązania problemu, gdzie wszystko jest niby oczywiste. W tym artykule omawiam nieco dokładniej reaktywność w Vue i pewien skrajny przypadek, o którym warto pamiętać.

Czytaj więcej →

#5 - Vue Router cz.2 - modal box - Kurs Vue w praktyce

November 10, 2019

W tym wpisie pokażę pewien prosty wzorzec, który można wykorzystać m.in. do stworzenia elastycznego modal box'a.

Czytaj więcej →

#4 - Vue Router cz.1 - podstawy - Kurs Vue w praktyce

November 07, 2019

Router w aplikacjach jest często ich "kręgosłupem", dlatego warto wiedzieć jakie ma możliwości. Z tego wpisu dowiesz się m.in. jak wpiąć vue-router do aplikacji, tworzyć ścieżki statyczne i dynamiczne oraz nawigować do kolejnych podstron.

Czytaj więcej →

#3 - Sloty - Kurs Vue w praktyce

November 03, 2019

Mechanizm slotów, omawiany w tym artykule jest bardzo przydatny podczas budowania elastycznych widoków. W tym wpisie pokazuję podstawowe przypadki użycia oraz główne funkcje.

Czytaj więcej →

#2 - Własne komponenty - Kurs Vue w praktyce

October 31, 2019

W pierwszym artykule z serii wpisów o Vue, wprowadziłem Cię w podstawowe informacje o komponentach oraz zarządzaniu ich wewnętrznym stanem. Spróbujmy wykorzystać naszą wiedzę do stworzenia re-używalnych komponentów.

Czytaj więcej →

#1 - Podstawy (komponent w Vue, zdarzenia, metody, dyrektywy) - Kurs Vue w praktyce

October 30, 2019

Na początku tego kursu, chciałbym Cię zapoznać z podstawową składnią oraz budową komponentów w Vue, kilkoma dyrektywami oraz przechwytywaniem podstawowych zdarzeń od użytkownika.

Czytaj więcej →

#0 - Wstęp - Kurs Vue w praktyce

October 29, 2019

Kursem Vue w praktyce nazwałem cykl artykułów, które powstają wokół tematyki związanej z Vue.js. Jest to seria wpisów,które od postaw wyjaśniają główne elementy Vue z dodatkiem przykładów. Z założenia zbiór wpisów ma się poszerzać przechodząc płynnie od podstaw do bardziej zaawansowanych zagadnień.

Czytaj więcej →

Postgraphile- graphql api w minute

June 25, 2019

W artykule omawiam narzędzie Postgraphile (PostGraphQL) służące do generowania API graphql'owego w opaciu o bazę danych POSTGRESQL.

Czytaj więcej →