image
https://unsplash.com/photos/GJJGpecwvMs

W pierwszym artykule z serii wpisów o Vue, wprowadziłem Cię w podstawowe informacje o komponentach oraz zarządzaniu ich wewnętrznym stanem. Spróbujmy wykorzystać naszą wiedzę do stworzenia re-używalnych komponentów.

Przyjmijmy, że mamy tablicę z informacjami o produktach. Stworzymy prosty komponent, który pozwoli nam wyświetlić sformatowane dane z użyciem pętli v-for. Nasz komponent przyjmie jako props obiekt opisujący dany produkt. Stwórzmy więc, nowy plik z poniższym kodem:

// Product.vue
<template>
 <div class="product">
  <figure class="product-image">
   <img :src="productData.image" alt="Image" />
  </figure>
  <h4 class="product-name">{{ productData.name }}</h4>
  <p class="product-price">{{ productData.price }} zł</p>
  <button @click="addToCart">Dodaj</button>
 </div>
</template>

<script>
 export default {
  name: 'product-item',
  props: {
   productData: Object
  },
  methods: {
   addToCart() {
    this.$emit('add', this.productData.id);
   }
  }
 };
</script>

<style lang="scss">
 .product {
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);
  border-radius: 5px;
  padding: 1em;
  margin: 1em;
 }

 .product-image {
  max-width: 100%;
  height: auto;
 }
</style>

Następnie zmieńmy zawartość pliku HelloWorld.vue na poniższą i przeanalizujmy co się dzieje.

<template>
 <div class="products">
  <product
   v-for="product in products"
   :product-data="product"
   :key="product.id"
   @add="onAddToCart"
  />
 </div>
</template>

<script>
 import Product from './Product';

 export default {
  name: 'HelloWorld',
  components: {
   Product
  },
  data() {
   return {
    products: [
     {
      id: 'sdfsdfd',
      name: 'Stół',
      price: 234.3
     },
     {
      id: 'dsfsdfd',
      name: 'Krzesło',
      price: 34.0
     },
     {
      id: 'dsfdfdf',
      name: 'Łózko',
      price: 1234.5
     },
     {
      id: 'swebvb',
      name: 'Lampka',
      price: 4.3
     },
     {
      id: 'dfdf34',
      name: 'Półka',
      price: 23.0
     }
    ]
   };
  },
  methods: {
   onAddToCart(product) {
    console.log('Product id: ', product);
   }
  }
 };
</script>
<style lang="scss">
 .products {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
 }
</style>

Komponent Product.vue, nie robi nic oprócz wyświetlania naszych danych oraz emitowania eventu na kliknięcie. Emitowanie własnych eventów nie zostało dotychczas omówione, więc teraz dwa słowa o nim.

Własne eventy

Vue dostarcza nam metodę $emit, która jako pierwszy parametr przyjmuje nazwę eventu, pod którą można nasłuchiwać na własne zdarzenie, a jako drugi dane, które zostaną przekazane do funkcji podpiętej do listenera. Emitowany event jest "do złapania" tylko w rodzicu. W tym celu należy w rodzicu poprzedzić nazwę eventu, który będzie nasłuchiwany znakiem @ (która jest skrótem do dyrektywy v-on), a następnie przypisać funkcję, która zostanie wywołana po wyemitowaniu eventu. Należy pamiętać o zachowaniu tej samej nazwy przy emitowaniu i nasłychiwaniu eventu (szczegóły w dokumentacji). Właśnie w taki sposób w pliku HelloWorld.vue została pobrana informacja, który produkt dodać do koszyka (w parametrze eventu przekazuję id produktu). Zauważ też, że dyrektywa v-for została użyta na komponencie, który ma być powtarzany.

Podsumowanie

Przedstawiony przykład pokazuje podstawy kompozycji i tworzenia zależności przy pomocy re-używalnych komponentów. Jest to dobry moment do zatrzymania się na dłuższą chwilę i utrwalenia poznanych funkcjonalosci komponentów Vue. Polecam wykonanie kilku ćwiczeń polegających na komponowaniu widoków z własnych komponenów np. przez utworzenie formularza, w którym zostaną stworzone nowe produkty.